Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας πέμπτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            


 5ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:

1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:


1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ομόθρησκος, προσυπογράφω, αμφιταλαντεύομαι, ξεμακραίνω και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ομόθρησκος, προσυπογράφω, αμφιταλαντεύομαι, ξεμακραίνω. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη .

1.
Ομόθρησκος= αυτός που έχει την ίδια θρησκεία με κάποιον άλλον
Προσυπογράφω= βαζω προσθέτω την υπογραφή μου δίπλα στην υπογραφή κάποιου άλλου. Συμφωνώ με τη γνώμη καποιου άλλουΑμφιταλαντεύομαι= δεν μπορώ να επιλέξω ανάμεσα σε 2 πράγματα
Ξεμακραίνω= απομακρύνομαι με αργό ρυθμό
2.
 Ομού+ θρησκεία
Προς + υπό +γράφω
Αμφί + ταλαντεύομαι
Ξε+ μακραίνω


Θρησκεία= η πίστη του ανθρώπου σε μια ανώτερη δύναμη
Υπογράφω= βάζω την υπογραφή μου κάτω από κάποιο έγγραφο
Ταλαντεύομαι= κινούμαι προς τη μία και την άλλη κατεύθυνση
Μακραίνω= κάνω κάτι μακρύ
Μακραίνω= απομακρύνομαι

3.
Ομού= μαζί
Προς= πρόσθεση η συμφωνία
Αμφί= η το ένα η το άλλο
Ξε= σιγά-σιγά λίγο-λίγο

4.
Εγώ και η φίλη μου πιστεύουμε στη ίδια θρησκεία
Η μητέρα μου συμφώνησε με την άποψη του πατέρα μου να πάω διακοπές το καλοκαίρι
Αμφιταλαντεύομαι. Δεν μπορώ να αποφασίσω να πάω το βράδυ σινεμά η όχι;
Το πλοίο ξεμάκρυνε.