Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας έκτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            
6ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανατοκίζω,  διασχίζω, εξάγω, άκακος και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανατοκίζω,  διασχίζω, εξάγω, άκακος. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε, διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη.

1η δραστηριότητα

Λέξεις
Σημασία λέξεων
Ανατοκίζω
Τοκίζω ξανά ,προσθέτω το κεφάλαιο με τους τόκους και δίνω καινούριο τόκο
Διασχίζω
Περνώ ανάμεσα από κάτι
Εξάγω
 Μεταφέρω τα προϊόντα στο εξωτερικό
Βγάζω συμπέρασμα
Άκακος
Αυτός που έχει καλή ψυχή και δεν κάνει κακό σε κανένα

2η δραστηριότητα

Α’ Συνθετικό
Β’ Συνθετικό
Ανά
Τοκίζω
Διά
Σχίζω
Εξ
Άγω
Α
Κακός
Λέξεις
Σημασία λέξεων
Τοκίζω
Προσθέτω τόκο σε χρηματικό ποσό
Σχίζω
Κόβω κάτι κατά μήκος
Χωρίζω κάτι σε δύο μέρη
Άγω
Οδηγώ
Κακός
Αυτός που δεν έχει καλή ψυχή και κάνει κακό στους άλλους

3η δραστηριότητα
ανά= κάτι  παραπάνω
διά= ανάμεσα
εξ=έξω, κίνηση προς τα εξω
α= το αντίθετο από αυτό που είναι το δεύτερο συνθετικό

4η δραστηριότητα
Ο μπαμπάς μου ανατόκισε τα χρήματα στη τράπεζα.
Το αυτοκίνητο διέσχισε με μεγάλη ταχύτητα την πόλη.
Η Ελλάδα εξάγει στην Ευρώπη αγροτικά προϊόντα.

Ο φίλος μου είναι ένα πλάσμα άκακο.