Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας τέταρτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            

 4ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανακαλύπτω, δυσάρεστος, διαβλέπω, ανέφικτος και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ανακαλύπτω, δυσάρεστος, διαβλέπω, ανέφικτος. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη .

Απαντήσεις
1.
Ανακαλύπτω σημαίνει ότι βρίσκω κάτι που υπήρχε ήταν όμως άγνωστο.
Βρίσκω τυχαία ή ύστερα από έρευνες κάτι, κάποιον που είχα χάσει ή ήταν καλά κρυμμένο-ς. Μαθαίνω ότι υπάρχει κάτι που δεν είχε διαφημιστεί ή προβληθεί.
Δυσάρεστος είναι όποιος προκαλεί ενόχληση θλίψη απογοήτευση και αποστροφή σε κάποιον άλλον.Διαβλέπω σημαίνει βλέπω από πριν μέσα από κάποιες ενδείξεις κάτι που θα συμβεί αργότερα.
Ανέφικτος = ακατόρθωτος

2. Ανακαλύπτω = ανά  + καλύπτω
Δυσάρεστος = δυς + αρεστός
Διαβλέπω διά + βλέπω
Ανέφικτος αν +εφικτός
Καλύπτω απλώνω κάτι πάνω σε κάτι άλλο για να το κρύψω ή να το προστατέψω, σκεπάζω.
Αρεστός αυτός που είναι ευχάριστος που αρέσει στους άλλους
Βλέπω έχω την αίσθηση της όρασης και δημιουργώ οπτικές παραστάσεις
Εφικτός το λέμε για κάτι που μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.

3.
Δυσ = κακός όπως δύστυχος αυτός που έχει κακή τύχη
Διά = μέσα από όπως διαπερνώ περνώ μέσα από
Αν = κάτι τελείως αντίθετο από το νόημα του δεύτερου συνθετικού

4.
Ο  Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική
Πολλές φορές γίνομαι δυσάρεστη στις  φίλες μου
Διαβλέπω ότι αύριο θα γράψουμε διαγώνισμα
Αυτό που λες είναι ανέφικτο δεν μπορεί να γίνει