Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας τρίτης ομάδας


Φύλλο εργασίας
            

3ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος
4ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: σύμπλεγμα, αρχιληστής, ανήλιος, ξετρελαίνω και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: σύμπλεγμα, αρχιληστής, ανήλιος, ξετρελαίνω. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη.

Απαντήσεις

1.Σύμπλεγμα είναι ένα σύνολο στοιχείων που είναι στενά δεμένα μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο.
Αρχιληστής είναι ο πρώτος των ληστών  ο αρχηγός των ληστών ο αρχηγός συμμορίας.
Ανήλιος είναι ο τόπος που δεν τον βλέπει ήλιος ο σκοτεινός τόπος.Ξετρελαίνω = με τις πράξεις φέρνω κάποιον σε κατάσταση  τρέλλας σε μεγάλο βαθμό, κάνω  κάποιον να με αγαπάει πάρα πολύ.

2. Σύμπλεγμα = συν και πλέγμα
Αρχιληστής = αρχι και ληστής
Ανήλιος = αν και ήλιος
Ξετρελαίνω = ξε και τρελαίνω
Πλέγμα είναι ένα δίχτυ από σύρματα που σχηματίζουν τετράγωνα σχήματα. Ακόμη είναι σύνολο πραγμάτων η καταστάσεων.
Ήλιος είναι ουράνιο σώμα που μας φωτίζει και μας ζεσταίνει με την ενέργεια του.
Τρελαίνω είναι όταν κάνω κάποιον τρελλό.

3. συν σημαίνει μαζί
Αρχι σημαίνει πρώτος σε αυτό που δηλώνει η δεύτερη λέξη
Αν σημαίνει το αντίθετο από τη δεύτερη λέξη
Ξε σημαίνει τελείως εντελώς σε μεγάλο βαθμό

4. Το σύμπλεγμα των νησιών των Κυκλάδων είναι πολύ ωραίο
Στα Γιάννενα έγινε καινούριος αρχιεπίσκοπος
Το σπίτι μου είναι ανήλιο
Με ξετρέλανε η δυνατή μουσική