Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας δεύτερης ομάδας

Φύλλο εργασίας
            

2ηομάδα:

Ονοματεπώνυμο:
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος
4ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: υποδιευθυντής, εισάγω, τηλεπαιχνίδι, ξεπορτίζω και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: υποδιευθυντής, εισάγω, τηλεπαιχνίδι, ξεπορτίζω. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε, διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη.

Απαντήσεις
1)Υποδιευθυντής είναι ο αμέσως κατώτερος στο βαθμό από το διευθυντή.
Εισάγω σημαίνει φέρνω κάτι από άλλο κράτος στο δικό μου, κάνω ενέργειες ώστε να μπει  κάποιος σε εκπαιδευτήριο, νοσοκομείο κ.λ.π. για να του προσφερθούν οι ανάλογες υπηρεσίες.
Τηλεπαιχνίδι είναι το παιχνίδι που παίζεται από μακριά.
Ξεπορτίζω σημαίνει φεύγω από το σπίτι κρυφά.
2)υπό + διευθυντής     εις + άγω    τηλε+παιχνίδι     ξε + πόρτα

Διευθυντής είναι αυτός που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία ενός οργανισμού.
Άγω σημαίνει οδηγώ.
Παιχνίδι σημαίνει αντικείμενο που χρησιμοποιείται για διασκέδαση, δραστηριότητα ατόμων που γίνεται για  ψυχαγωγία και διασκέδαση.
Πόρτα είναι το σημείο εισόδου ενός σπιτιού.

3) υπό=από κάτω  εις= κίνηση προς τα μέσα   τηλε = μακριά   ξε = κρυφά
Πχ. Ο  υποδιευθυντής έχει κατώτερη θέση από τον διευθυντή είναι δηλαδή κάτω από το διευθυντή.
Τηλεκατευθυνόμενο είναι κάτι που κατευθύνεται από μακριά. Κλπ.
4) Ο υποδιευθυντής του σχολείου μας είναι πολύ ευγενικός
Η Ελλάδα εισάγει αυτοκίνητα  από το εξωτερικό
Ο μπαμπάς μου αγόρασε ένα τηλεπαιχνίδι στα γενέθλια μου
Ξεπόρτισα σιγά σιγά για να μη με καταλάβει η μαμά