Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα - φύλλο εργασίας πρώτης ομάδας


Φύλλo εργασίας
            
1η ομάδα:

Ονοματεπώνυμο
1ο μέλος
2ο μέλος
3ο μέλος

Δραστηριότητες:

1. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – ηλεκτρονικό λεξικό - λεξικό του Τριανταφυλλίδη), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ξεκουράζω, επιστρέφω, συνένοχος, αναρμόδιος  και δώστε τη σημασία τους.
2. Χωρίστε τις ανωτέρω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. Αναζητήστε στο λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα τη σημασία του δεύτερου συνθετικού της κάθε λέξης και καταγράψτε την.
3. Με βάση τις δύο δραστηριότητες, που εκπονήσατε, διατυπώστε τη σημασία του πρώτου συνθετικού ( αχώριστου μορίου).
4. Ανοίξτε την υπερσύνδεση, του λογισμικού της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (νέα ελληνική  - εργαλεία  – σώματα κειμένων), πληκτρολογήστε στην αναζήτηση τις λέξεις: ξεκουράζω, επιστρέφω, συνένοχος ,αναρμόδιος. Μελετήστε  κάποια από τα παραδείγματα που εντοπίζετε διερευνώντας τη σημασία των λέξεων, που σας δίνονται, και στη συνέχεια γράψτε από ένα δικό σας παράδειγμα για κάθε λέξη .

Δραστηριότητες:

1.
Ξεκουράζω= απαλλάσσω κάποιον  από την κούραση - κάνω κάποιον να διώξει την κούραση που αισθάνεται.
Επιστρέφω= δίνω ή στέλνω πίσω κάτι που πήρα - έρχομαι πάλι στο μέρος από το οποίο είχα  φύγει - γυρίζω πίσω.
Συνένοχος= αυτός που έχει συμμετοχή σε μια αξιόποινη πράξη - ο συνυπεύθυνος.
Αναρμόδιος= αυτός που δεν είναι αρμόδιος για κάτι - δεν έχει τα προσόντα και τις γνώσεις να κάνει κάτι - ο ακατάλληλος.

2.
ξε και κουράζω (ξεκουράζω)
επί και στρέφω (επιστρέφω)
συν και ένοχος (συνένοχος)
αν και αρμόδιος (αναρμόδιος)

Κουράζω= προκαλώ κούραση σε κάποιον.
Στρέφω= γυρίζω κάτι επί τόπου - μετακινώ κάτι γύρω από τον πραγματικό άξονά του.
Ένοχος= αυτός που έχει κάνει πράξη που τιμωρείται δικαστικά - αυτός που έχει κάνει πράξη που αποδοκιμάζεται από την κοινωνία.
Αρμόδιος= αυτός που είναι κατάλληλος και ικανός να κρίνει και να αποφασίζει για θέματα σχετικά με τα καθήκοντά του.

3.
Ξε= κάτι αντίθετο από αυτό που σημαίνει το β’ συνθετικό πχ. Κουράζω σημαίνει προκαλώ κούραση σε κάποιον και ξεκουράζω του διώχνω την κούραση.
Επι= κίνηση προς τα πίσω πχ. Στρέφω = γυρίζω κάτι επί τόπου και επιστρέφω = γυρίζω πίσω.
Συν = μαζί πχ. Ένοχος σημαίνει κάποιον που κάνει κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί η κοινωνία και συνένοχος  είναι κάποιος που κάνει κάτι παράνομο μαζί με κάποιον άλλον.
Αν= κάτι το αντίθετο από αυτό που σημαίνει το β’ συνθετικό π.χ κακός- άκακος.

4.
Η μουσική με ξεκουράζει
Το γράμμα επέστρεψε γιατί η διεύθυνση του φίλου μου είχε αλλάξει
Ο Κώστας και ο Βαγγέλης έκαναν μαζί το έγκλημα. Είναι συνένοχοι
 Το δικαστήριο ήταν αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση μου